ИСТАКНАТИ РАБОТОДАВАЧИ


ТОП ВЕСТИ


ЗАДОВОЛНИ КОРИСНИЦИ

 • Инбох
  Инбох
  Инбох претставува документарен центар – компанија каде на адекватен и најбезбеден можен начин се чува документарниот матерјал на клиентите. Со Агенцијата АНТОРИС соработуваме околу еден месец и засега сме задоволни.…
 • Рептил маркети
  Рептил маркети
  Основната дејност на Рептил Маркетите е малопродажбата, супермаркетите и маркетите на територијата на Република Македонија. Со АНТОРИС соработуваме повеќе од половина година и досега вработивме две лица прегу Агенцијата. Соработката продолжува…
 • Младински културен центар
  Младински културен центар
  Јавната установа МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР Скопје со Агенцијата АНТОРИС соработува од месец јуни 2014 година па се до денес и во текот на досегашната соработка наидовме на стручност, ажурност и…
 • Маргарита Алексовска
  Маргарита Алексовска
  Бидејќи сум редовен студент, заинтересирана сум за сезонска работа, која ќе ми овозможи стекнување на работноискуство, и стекнување на работни навики. Во текот на летото не успеав да најдам работа,…
 • Бознос Дооел
  Бознос Дооел
  Со Агенцијата Анторис соработуваме од 2012 година па се до денес, услугите на агенцијата ги користиме за претселекција и селекција на кандидати за потребите на компанијата Бознос. Преку агенцијата Анторис…
 • Библиотека „Искра“ – Кочани
  Библиотека „Искра“ – Кочани
  Нашата фирма се занимава со Библиотечна дејност – позајмување, услуги и информации. Соработката со АНТОРИС ја започнавме оваа година и можам да кажам дека сме многу задоволни. Преку Агенцијата за…
 • Филип Танчев
  Филип Танчев
  Работа барав околу 3 месеци, јас сум дипломиран универзитетски инженер по Машинство. Агенцијата АНТОРИС ми помогна за работното место Комерцијалист/Машински инженер. Лично сум многу задоволен од професионалноста на Агенцијата, од…
 • ИМБ Млекара А.Д. Битола
  ИМБ Млекара А.Д. Битола
  Со агенцијата за привремени вработувања АНТОРИС соработуваме веќе една година и сме многу задоволни од досегашната наша соработка. Во нашата компанија преку АНТОРИС има досега вработено приближно 50 лица од…
 • Водостопанство Битолско Поле – Битола
  Водостопанство Битолско Поле – Битола
  Со АПВ АНТОРИС Скопје соработуваме од месец Септември 2014 година. Досегашната соработка се одвива на високо професионално ниво за што сме особено задоволни. Во моментот имаме вработено 3 лица преку…
 • Билјана Александров
  Билјана Александров
  Јас сум Билјана Александров, вработена во Слаткарница Шарлота на работно место Матријален Сметководител. Имам завршено Економски Факултет отсек Менаџмент. Голема благодарност сакам да упатам до тимот на агенцијата АНТОРИС кои…