Европската инвестициона банка (ЕИБ) спроведе истражување за отпорноста на претпријатијата од нашиот регион и дојде до заклучок дека со најголеми тешкотии се соочуваат малите и средните претпријатија, но дека владината помош спасила од исчезнување голем број фирми.  Економската ситуација во светот е навистина загрижувачка.  Знам дека не кажувам ништо ново, но сакам да потенцирам, зашто…

Read More