Анксиозноста од работа се нарекува Ергофобија. Тоа претставува ирационален страв од работа и одговорност. Лицето кое страда од ова нарушување верува дека не може да успее во деловниот свет, дека е осудено на неуспех и дека е неспособно да ги исполни своите обврски. Ергофобија е дел од нарушување на социјалната анксиозност, а тоа значи дека…

Read More